Mogelijke scenario’s TV Montfoort na nieuwbouw scholencomplex

Beste leden, zoals jullie weten heeft de Raad van Montfoort besloten om het nieuwe scholencomplex te bouwen op de plek van de huidige Hofland school. De ruimte hiervoor is daarvoor te beperkt dus de Raad heeft ook besloten dat TV Montfoort 2 tennisbanen in moeten leveren (baan 9 en 10). Het bestuur is afgelopen 2 jaar erg druk geweest met het onderzoeken van de alternatieve mogelijkheden. Door de beperkte ruimte die voor ons achterblijft, plus de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld aan andere betrokken stakeholders, valt dit niet mee. Uiteindelijk heeft de gemeente gevraagd om onderzoek binnen de vereniging te doen naar het meeste gewenste scenario. Op basis daarvan zullen we verder gaan met de onderhandeling. Zie hieronder de 3 scenario’s waarvan wij denken dat deze het beste te realiseren zijn. Echter is de beslissing aan de leden welke van de drie de voorkeur heeft. We zullen dit gaan inventariseren door middel van een enquête en daarna bekrachtigen in een ledenvergadering. Op de volgende pagina’s hebben we scenario’s wat verder uitgewerkt met daarbij de voor- en nadelen per scenario.

Dit zijn de mogelijke scenario’s:

  1. Creëren van een extra baan achter baan 6. De ruimte tussen baan 3 en 4 zal worden verkleind en baan 6 + extra baan zullen naar onder worden verschoven. De grens van ons park/de tennisbaan zal lopen tot aan het voetpad waarbij er weinig ruimte over is. Onze tennisbanen zullen aan de publieke voetpad vastzitten wat qua aanzicht en overlast niet prettig is.
  2. Creëren van 2 padel banen. We hebben dan 2 tennisbanen minder dan op ons huidige park. Er is meer ruimte om de padel banen heen en de ruimte op de rest van het park blijft gelijk
  3. Geen andere banen creëren, maar inzetten op het verduurzamen van het park. Denk hierbij aan LED verlichting, zonnepanelen en eventueel kijken wat er mogelijk is om het clubhuis aan te pakken.

Scenario 1: Extra tennisbaan

Het eerste scenario is het een extra baan achter baan 6 te creëren. De ruimte tussen baan 3 en 4 zal worden verkleind. Dit is nu ruim 3 meter en zal 2 meter worden. Baan 4 en 5 zullen worden opgeschoven richting baan 3. Baan 6 en de nieuwe baan zullen naar beneden worden verschoven en het hekwerk van deze banen zullen gelijk aan het bospad lopen. Er is nauwelijks ruimte voor groene afscheiding omdat de ruimte tussen ons erfafscheiding en de hockey heel weinig is. De ruimte tussen baan 5 en baan 6 zal slechts 1.10 meter zijn dus we zullen in deze situatie goed moeten kijken waar we bankjes neerzetten om te kunnen kijken. Ook heeft dit consequenties voor het onderhoud van ons park. Dit zal ingewikkelder worden. Ons park zal er niet fraaier op worden.

Scenario 2: Twee padel banen

In dit scenario zullen we 2 padel banen creëren achter baan 6. Dit opent nieuwe mogelijkheden in een snel groeien sport in Nederland. Verder zijn de ingrepen die we moeten doen aan ons park ook een stuk makkelijker. We zullen echter in deze situatie wel 2 tennisbanen in moeten leveren wat consequenties heeft voor vrij spelen, competitie en open toernooi. We zullen meer worden afgehangen en het heeft gevolgen voor de hoeveelheid competitieteams op de vrijdag en zaterdag (deels kan dit worden opgevangen door aanvangstijden uit te smeren).

Scenario 3: niks doen en verduurzamen

Scenario 3 is eentje van niks aanpassen aan het park en volledig de compensatie inzetten voor verduurzamen van ons sportpark. Denk hierbij aan LED verlichting, zonnepanelen, aanpassingen aan het clubhuis etc. De vraag is wel hoeveel compensatie we dan van de gemeente kunnen krijgen aangezien onze gemeente ook niet heel ruim in de financiële middelen zit. Het blijft gemeenschapsgeld.