Bardienst

Het clubhuis wordt door de leden zelf geëxploiteerd. Dit betekent dat elk lid verplicht is om 6 uur (3 blokken van 2 uur) bardienst te draaien. U kunt zelf kiezen wanneer u bardienst draait. Er bestaat een mogelijkheid om de bardiensten af te kopen voor een bedrag van € 75,--. De coördinatie van de bardienst ligt bij Francis Langenberg en Jolanda van der Zande. 

Hieronder het bardienstreglement onder ‘normale omstandigheden’:

- leden van 19 t/m 70 jaar draaien 6 uur bardienst;

- leden van 71 t/m 75 jaar draaien 4 uur bardienst per seizoen;

- voordat uw bardienst begint, is het clubhuis al geopend door een vrijwilliger uit de vereniging;

- wij verzoeken u om uiterlijk op de afgesproken tijd aanwezig te zijn;

- in geval van een sluitdienst vragen wij u alle deuren te sluiten, de lichten uit te doen en de sleutel naast de toegangsdeur in de betreffende koker te 'droppen'. Een instructie over het afsluiten staat in het handboek wat achter de bar ligt, lees dit nog eens zorgvuldig door;

- als u verhinderd bent om bardienst te draaien, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Een lijst met telefoonnummers kunt u vinden in het handboek achter de bar. Indien er echt problemen zijn om vervanging te zoeken, verzoeken wij u om minstens één week van te voren een mail te sturen naar bardienst@tvmontfoort.nl;

- het bestuur, de clubhuiscommissie en de leden van de bardienstplanning zijn bevoegd om (betaalde) vervangers in te schakelen;

- Let op; er zijn 'sluitdiensten', dit houdt in dat het clubhuis langer open is dan in het schema staat vermeld en de dienst langer duurt dan 2 uur. Deze sluitdiensten worden gedraaid tijdens de vrijdagavondcompetitie en het Open Toernooi;

- Eén week en één dag voordat u uw bardienst gaat draaien krijgt u een automatische mail ter herinnering.

 

Het bestuur wil iedereen erop wijzen dat het draaien van bardiensten een verplichting is voor alle leden die geen deel uitmaken van een commissie of andere vrijwillige taken uitvoeren. De exploitatie van het clubhuis vormt een substantieel deel van de inkomsten van de vereniging waarbij we afhankelijk zijn van iedere bardienstmedewerker. Door het niet nakomen van die verplichting, dupeert u niet alleen aanwezige mensen in het clubhuis maar ook de vereniging in algemene zin.

Indien u geen bardienst wilt of kunt draaien, kunt u dit afkopen voor € 75,--. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op NL64 RABO 0134 6151 15 t.n.v. TV Montfoort o.v.v. afkoop bardienst 2021 en uw naam. Bij het niet nakomen van de verplichting worden de kosten van vervanging, ad € 25,-- per bardienst, aan de betreffende persoon worden doorberekend.
 

​Inplannen van bardiensten

Doorgaans kunt u vanaf 15 maart uw bardiensten inplannen. Hierover wordt via een nieuwsbrief gecommuniceerd. Dit kan via de KNLTB Club app via ‘Dienstenplanner’ of via ‘mijn.knltb.club’. U zoekt ‘Montfoort’ op en klikt die aan. Met uw bondsnummer en wachtwoord kunt u dan de diensten plannen bij ‘Beschikbare diensten’.

 

Weet u uw wachtwoord niet meer stuur dan een mail naar: bardienst@tvmontfoort.nl met het verzoek voor een nieuw wachtwoord. Wij sturen u via de ledenadministratie een nieuw wachtwoord.

 

U kunt zelf geen diensten verwijderen dus denk goed na of u die datum en tijd ook echt in de gelegenheid bent uw dienst te draaien. Wilt u diensten toch verwijderen stuur dan een mail naar bardiensten@tvmontfoort.nl en vermeld welke dienst verwijderd dient te worden. Wij halen die dan weer uit het systeem.

 

Voor andere vragen over bardiensten kunt u terecht bij bovengenoemd e-mailadres.

 

Vriendelijke groeten,

Jolanda en Francis.

 

 

IVA CERTIFICAAT

Als vereniging streven wij ernaar om iedereen die bardienst draait in het bezit is van een IVA-certificaat. Bent u nog niet in het bezit van het IVA-certificaat ga dan naar:

 

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

 

U kunt de ‘Gratis e-learning’ volgen of de stappen doorlopen waar een duidelijke uitleg wordt gegeven. Dit duurt hooguit 15 – 20 minuten.

Daarna kunt u beginnen aan de toets, dit zijn in totaal 15 vragen. Als u de toets hebt gehaald kunt u het certificaat zelf downloaden en bewaren. U krijgt ook een mail waar het certificaat als bijlage bijzit en wij verzoeken u deze door te mailen naar bardienst@tvmontfoort.nl.

 

Wij registreren dan in de ledenadministratie dat u uw certificaat hebt gehaald en we doen een kopie van uw certificaat in de map die achter de bar in het clubhuis ligt. Wij verzoeken u dit niet zelf te doen want dan missen we de registratie in de ledenadministratie.