Bardienst

Met het versoepelen van de coronamaatregelen per 5 juni mogen we tot 22.00 uur ’s avonds weer het clubhuis en het terras gebruiken. Uiteraard moeten we nog wel rekening houden met een aantal maatregelen zoals registreren van aanwezigheid, de 1,5 meter regel, thuisblijven bij klachten en de andere gebruikelijke basisregels. We gaan ervan uit dat de volgende versoepelingen per 30 juni ook daadwerkelijk doorgaan en we dan dus de kantine weer tot 00.00 uur mogen openhouden. Op basis van deze berichten hebben we de bardiensten ingepland. Mocht dit toch nog veranderen, dan zullen we de diensten daarop aanpassen.

Voor nu betekent het dat per lid 4 uur bardienst gedraaid moet worden. Nieuw in de planning van de bardiensten is dat we dit jaar ook op vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur en op de zaterdag en zondag van 14.00 – 18.00 uur (m.u.v. het laatste weekend van juli en het eerste weekend van augustus) open gaan. We hopen dat hierdoor meer leden op deze stille momenten gaan tennissen en daarna een drankje nuttigen.

Het clubhuis wordt door de leden zelf geëxploiteerd. Dit betekent dat elk lid (tot en met 75 jaar) verplicht is om bardienst te draaien. U kunt zelf kiezen wanneer u bardienst draait. Er bestaat de mogelijkheid om dit af te kopen voor een bedrag van € 50,--.

Het bestuur wil iedereen erop wijzen dat het draaien van twee bardiensten een verplichting is voor alle leden (m.u.v. de zomerleden) die geen deel uitmaken van een commissie of andere vrijwillige taken uitvoeren.

Mocht het voorkomen dat door een bepaalde reden een evenement of een toernooi niet doorgaat dan zal in overleg een andere bardienst worden gepland.

De exploitatie van het clubhuis vormt een substantieel deel van de inkomsten van de vereniging waarbij we afhankelijk zijn van iedere bardienstmedewerker. Door het niet nakomen van een verplichting, dupeert u niet alleen aanwezige mensen in het clubhuis maar ook de vereniging in algemene zin.

Hieronder het bardienstreglement onder ‘normale omstandigheden’:

- leden van 19 t/m 70 jaar draaien 4 uur bardienst;

- leden van 71 t/m 75 jaar draaien 2 uur bardienst per seizoen;

- Voordat uw bardienst begint, is het clubhuis al geopend door een vrijwilliger uit de vereniging. Wij verzoeken u om uiterlijk op de afgesproken tijd aanwezig te zijn;

- In geval van een sluitdienst vragen wij u om de lichten uit te doen, alle deuren (terrasdeur, tussendeur en buitendeur) te sluiten en de sleutel naast de toegangsdeur in de betreffende koker te 'droppen'. Een instructie over het afsluiten staat in het handboek wat achter de bar ligt, lees dit nog eens zorgvuldig door;

- Als u verhinderd bent om bardienst te draaien, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Een lijst met telefoonnummers kunt u vinden in het handboek achter de bar. Als er echt problemen zijn om vervanging te zoeken, verzoeken wij u om minstens één week van tevoren een mail te sturen naar bardienst@tvmontfoort.nl. Het bestuur, de clubhuiscommissie en de leden van de bardienstplanning zijn bevoegd om (betaalde) vervangers in te schakelen;

- Als u geen bardienst draait kunt u dit afkopen € 50,--;

- Voor leden tussen de 71 en 75 jaar geldt voor deze afkoop een bedrag van € 25,--;

- U kunt dit bedrag overmaken op NL64RABO0134615115 t.n.v. TV Montfoort o.v.v. afkoop bardienst 2021 en uw naam;

- Bij het niet nakomen van de verplichtingen zullen de kosten van vervanging, ad € 25,-- per bardienst, aan de betreffende persoon worden doorberekend;

- Let op; er zijn 'sluitdiensten' die tellen dubbel, dit houdt in dat het clubhuis langer open is dan in het schema staat vermeld en de dienst langer duurt dan 2 uur.  Eén week en één dag voordat u uw bardienst gaat draaien krijgt u een automatische mail ter herinnering;
 

Extra informatie

U kunt u uw bardiensten inplannen. Dit kan via de KNLTB Club app op uw mobiele telefoon via ‘Dienstenplanner’ of op uw computer via ‘mijn.knltb.club’. U zoekt ‘Montfoort’ op en klikt die aan. Met uw bondsnummer en wachtwoord kunt u dan de diensten plannen bij ‘Beschikbare diensten’.

 

Weet u uw wachtwoord niet meer stuur dan een mail naar: bardienst@tvmontfoort.nl met het verzoek voor een nieuw wachtwoord. Wij kunnen dan via de ledenadministratie een nieuw wachtwoord laten sturen.

 

U kunt zelf geen diensten verwijderen dus denk goed na of u die datum en tijd ook echt in de gelegenheid bent uw dienst te draaien. Wilt u diensten toch verwijderen stuur dan een mail naar bardienst@tvmontfoort.nl en vermeld welke dienst verwijderd dient te worden. Wij halen die dan weer uit het systeem.

 

Ook voor andere vragen over bardiensten kunt u terecht bij bovengenoemd e-mailadres.

 

IVA CERTIFICAAT

Als vereniging streven wij ernaar om iedereen die bardienst draait in het bezit is van een IVA-certificaat. Bent u nog niet in het bezit van het IVA-certificaat ga dan naar:

 

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

 

U kunt de ‘Gratis e-learning’ volgen of de stappen doorlopen waar een duidelijke uitleg wordt gegeven. Dit duurt hooguit 15 – 20 minuten.

Daarna kunt u beginnen aan de toets, dit zijn in totaal 15 vragen. Als u de toets hebt gehaald kunt u het certificaat zelf downloaden en bewaren. U krijgt ook een mail waar het certificaat als bijlage bijzit en wij verzoeken u deze door te mailen naar bardienst@tvmontfoort.nl.

 

Wij registreren dan in de ledenadministratie dat u uw certificaat hebt gehaald en we doen een kopie van uw certificaat in de map die achter de bar in het clubhuis ligt. Wij verzoeken u dit niet zelf te doen want dan missen we de registratie in de ledenadministratie.