Het clubhuis wordt door de vereniging zelf geëxploiteerd. Dit betekent dat alle seniorenleden (tot en met 75 jaar) verplicht zijn om bardienst te draaien. Je kan zelf bepalen wanneer je bardienst draait door online in te schrijven via de KNLBT Club App of via ‘mijn.knltb.club bardienst’. In de uitleg ‘inschrijven bardienst’ staat hoe dit werkt.
Er zijn ‘sluitdiensten’ deze tellen dubbel, dit houdt in dat het clubhuis mogelijk langer open is dan in het schema staat vermeld en de dienst langer kan duren dan 2 uur. Dit komt slechts voor tijdens de vrijdagavondcompetitie en op een paar dagen tijdens het Open Toernooi Montfoort welke in augustus wordt gehouden.
Het draaien van drie bardiensten van 2 uur is verplicht voor alle seniorenleden t/m 70 jaar die geen deel uit maken van een commissie of andere vrijwilligerstaken uitvoeren. Leden van 71 tot en met 75 jaar hoeven maar twee bardiensten van 2 uur te draaien. Voor de commissies geldt dat zij als commissie 6 uur bardienst draaien.
Eén week en één dag voordat je je bardienst gaat draaien krijg je automatisch een mail ter herinnering.
De exploitatie van het clubhuis vormt een substantieel deel van de inkomsten van de vereniging waarbij we afhankelijk zijn van iedere bardienstmedewerker. Door het niet nakomen van je verplichting, dupeer je niet alleen aanwezige mensen in het clubhuis maar ook de vereniging in algemene zin.
Afkoop
Wil of kun je geen bardienst draaien dan is er de mogelijkheid om dit af te kopen voor een bedrag van € 75,–. Voor leden van 71 tot en met 75 jaar geldt voor deze afkoop een bedrag van € 50,–; Je kunt dit bedrag overmaken op NL64RABO 0134 615 115 t.n.v. TV Montfoort o.v.v. afkoop bardienst 2024 en je naam.
Gelieve dit zo snel mogelijk te doen (vóór 1 april) zodat je niet steeds herinneringen krijgt van de bardienstplanning om je bardiensten te plannen.
Verhindering
Als je verhinderd bent om bardienst te draaien, dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Via de KNLTB ClubApp kun je bij ‘Info’ –> ‘Ledenlijst’ een ander lid verzoeken om van dienst te ruilen. Geef dit via de mail ook door aan de bardienstplanning zodat we dit ook digitaal kunnen wijzigen. Als het echt niet lukt om vervanging te vinden, verzoeken wij je om minstens één week van tevoren een mail te sturen naar bardienst@tvmontfoort.nl. We kunnen dan kijken of we een betaalde vervanger kunnen inzetten en voor jou een andere dienst zoeken.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen zullen de kosten van vervanging, ad € 25,– per bardienst, aan de betreffende persoon worden doorberekend;
Bardienst gaat niet door
Mocht het voorkomen dat jouw bardienst niet doorgaat omdat een evenement of een toernooi niet doorgaat dan zal in overleg een andere bardienst worden gepland.
Openen en sluiten van het clubhuis
Voordat de eerste bardienst begint, is het clubhuis al geopend door een vrijwilliger uit de vereniging. Die wacht tot jij er bent, zorg dus dat je op tijd bent. In geval van een ‘laatste’ dienst vragen wij je om de lichten uit te doen, alle deuren (terrasdeur, tussendeur en buitendeur) te sluiten en de sleutel naast de toegangsdeur in de betreffende koker te ‘droppen’. Een complete instructie over het afsluiten staat in het handboek dat achter de bar ligt. Per mail wordt vroegtijdig gecommuniceerd wanneer de bardienstplanning open staat zodat je jouw diensten kan inplannen. Dit is ongeveer half maart.
Inschrijven
Een bardienst plannen kan via de KNLTB Club app op je mobiele telefoon via ‘Dienstenplanner’ of op je computer; ga naar ‘mijn.knltb.club bardienst’, zoek je vereniging (Montfoort). Met je bondsnummer en wachtwoord kunt je de diensten plannen bij ‘Beschikbare diensten’.
Weet je je wachtwoord niet meer, stuur dan een mail naar: bardienst@tvmontfoort.nl met het verzoek voor een nieuw wachtwoord. Wij kunnen dan via de ledenadministratie een nieuw wachtwoord laten sturen.
Als je je bardienst gepland hebt, kun je hem niet meer verwijderen dus denk goed na of je die datum en tijd ook echt in de gelegenheid bent om bardienst te draaien. Is het toch fout gegaan, stuur dan een mail naar bardienst@tvmontfoort.nl en vermeld welke dienst verwijderd dient te worden. Wij halen die dan weer uit het systeem en vervolgens kun je opnieuw plannen.
Heb je andere vragen mail naar bardienst@tvmontfoort.nl.
IVA-certificaat
Als vereniging streven wij ernaar om iedereen die bardienst draait in het bezit is van een IVA-certificaat. Ben jij nog niet in het bezit van het IVA-certificaat ga dan naar:
Je kan de ‘Gratis e-learning’ volgen of de stappen doorlopen waar een duidelijke uitleg wordt gegeven. Dit duurt hooguit 15 – 20 minuten. Daarna kan je beginnen aan de toets, dit zijn in totaal 15 vragen. Als je de toets hebt gehaald kan je het certificaat zelf downloaden en bewaren. Je krijgt ook een mail waar het certificaat als bijlage bijzit en wij verzoeken je deze door te mailen naar bardienst@tvmontfoort.nl.
Wij registreren dan in de ledenadministratie dat jij jouw certificaat hebt gehaald en we doen een kopie van jouw certificaat in de map die achter de bar in het clubhuis ligt. Wij verzoeken je dit niet zelf te doen want dan missen we de registratie in de ledenadministratie.