Team 1: 4e klasse
Esther Bocxe
Margret Looman-van Zijl
Francisca Fles
Karin Le Noble-Zaalberg
Marion Scholman-Vergeer
Petra van Weert